ΤΕΓΙΔΕΣ · Z
Χαρακτηριστικά

Η λεπτότοιχη διατομή Z είναι προϊόν ψυχρής εξέλασης. Η χρησιμοποίησή της επιφέρει σημαντικό όφελος στο κόστος και στο χρόνο κατασκευής, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και αυτό γιατί ο λόγος βάρους / αντοχής είναι καλύτερος από τις συμβατικές τεγίδες, το κόστος μεταφοράς είναι χαμηλότερο γιατί είναι ελαφρύτερες, δεν υπάρχει απώλεια υλικού γιατί γίνεται κοπή και διάτρηση στις επιθυμητές διαστάσεις και επιπλέον κατά την τοποθέτησή τους δεν απαιτούνται συγκολλήσεις αφού τοποθετούνται με κοχλίες.


Εφαρμογές

Η λεπτότοιχη διατομή Ζ χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενός κτιρίου ως τεγίδα για την έδραση των υλικών επικάλυψης.


Προδιαγραφές υλικού

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάλυβα (EN 10327 / EN 10142 / EN 10143)

Ποιότητα S320 GD
Ανοχές πλάτους ΕΝ 10143
Ανοχές καμπυλότητας ΕΝ 10143
Πάχος 1.50mm – 2.50mm
Επιψευδαργύρωση Z 275 gr/m2

Γεωμετρικά μεγέθη

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Z
ΔΙΑΤΟΜΗΒΑΡΟΣ (kg/m)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mmF cm2
tHBCR
Z140-1.5 3.29 1.50 140 60 20 4 3.91
Z140-2.0 4.40 2.00 140 60 20 4 5.26
Z180-1.5 3.77 1.50 180 60 20 4 4.76
Z180-2.0 5.00 2.00 180 60 20 4 6.37
Z210-1.5 4.12 1.50 210 60 20 4 5.18
Z210-2.0 5.50 2.00 210 60 20 4 6.92
Z210-2.5 6.87 2.50 210 60 20 4 8.65

Στατικά μεγέθη

ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ Z
ΔΙΑΤΟΜΗx - xy - yu - u & w - w
Jx cm4Wx cm3-ey cm+ey cmJy cm4Wx cm3ex cm3Ju cm4Jw cm4β deg.
Z140-1.5 115.70 16.30 7.10 6.90 40.40 5.50 0.21 145.40 14.50 27.00
Z140-2.0 153.90 21.60 7.10 6.90 53.40 7.40 0.23 193.20 19.20 26.95
Z180-1.5 228.50 25.00 9.10 8.90 45.50 6.20 0.19 260.90 19.50 19.70
Z180-2.0 303.80 33.30 9.10 8.90 59.90 8.20 0.22 346.70 25.80 16.90
Z210-1.5 328.20 30.90 10.60 10.40 45.60 6.20 0.18 361.60 21.10 16.00
Z210-2.0 435.90 40.90 10.60 10.40 59.90 8.20 0.21 479.60 27.80 15.90
Z210-2.5 540.90 50.80 10.60 10.40 73.50 10.20 0.23 594.50 34.30 15.80