ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Στην ΣΙΔΜΑ έχουμε καταφέρει με ευελιξία και επιμονή να δημιουργήσουμε ισχυρές συνεργασίες για την διάθεση των προϊόντων Panelco στο εξωτερικό και να εδραιωθούμε με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, την Κύπρο, επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε. και Η.Π.Α.

Με τον σχεδιασμό, την εξέλιξη και την παραγωγή θερμομονωτικών πετασμάτων υψηλής ποιότητας, προσφέρουμε ιδανικές λύσεις για μοναδικές και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Τα προϊόντα Panelco σε συνδυασμό με την άρτια εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη του τμήματος εξαγωγών, προσφέρουν στους κατασκευαστές, τους εργολάβους και σχεδιαστές τα απαραίτητα εργαλεία για την δημιουργία κατασκευών με μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια.

Παρακολουθώντας εντατικά τις διεθνείς εξελίξεις και με στοχευμένες επενδύσεις, βασικός μας στόχος παραμένει η επιλογή νέων συνεργατών που έχουν την τοπική δύναμη να αυξήσουν την διείσδυση των προϊόντων Panelco σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές.