ΟΡΑΜΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Να παραμείνουμε πρώτοι στην Ελληνική αγορά του χάλυβα και να αποκτήσουμε περίοπτη θέση στην αγορά των Βαλκανίων.

Να έχουμε την προτίμηση των πελατών μας κατανοώντας τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμενοι άμεσα σ’ αυτές, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Να εξασφαλίζουμε τα παραπάνω με ομαδική εργασία, με στελέχη και συνεργάτες υψηλού επιπέδου μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Να αποτελούμε, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υπόδειγμα εταιρείας που συνδυάζει παράδοση και ακεραιότητα με διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη. Να διακρινόμαστε για την ευαισθησία προς τους ανθρώπους μας και τις προσπάθειες που καταβάλουμε για τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος