ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική Α.Ε. αποτελεί ηγετική εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη παραγωγή και εμπορία μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων, βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων και σύγχρονων δομικών κατασκευών.

Συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται πετάσματα (panels), υλικά επικάλυψης αλλά και κάθε σχετικό με αυτά προϊόν (π.χ. τεγίδες, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες, βίδες στήριξης κ.λ.π.). Η δραστηριότητα αυτή  είναι συμπληρωματική με το αντικείμενο δραστηριότητας της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική και από κοινού δύνανται να παρέχουν στις κατασκευαστικές και τις τεχνικές εταιρείες διευρυμένη γκάμα προϊόντων και ολοκληρωμένες λύσεις, με τη διάθεση υλικών τόσο για τον μεταλλικό σκελετό των κτιρίων, όσο και για την επικάλυψή τους

 Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική διαθέτει σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας μηχανολογικό  εξοπλισμό στον οποίο συγκαταλέγονται γραμμή συνεχούς έγχυσης πολυουρεθάνης και γραμμή πετροβάμβακα για την παραγωγή θερμομονωτικών πετασμάτων.

Με εστίαση στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.